Madde 1 – Taraflar

İşbu sözleşme Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Mensup Sok. Yavuz Mutlu Plaza No:1 Kat:1-2 Beykoz-İstanbul adresinde mukim Işık Peyzaj Mim. İnş. Tur. Gıda. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) ile www.greenmall.com.tr web sitesi üzerinden ürün/malzeme alan tüzel ve gerçek kişiler (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasındaki alım-satım ilişkisinin ana hatlarının belirlenmesi ve belirlenen satış şartları çerçevesinde ilişkinin yürütülmesi amacıyla düzenlenmiştir.


1.1.      Satıcı

Adres  : Çubuklu Mh. Orhan Veli Kanık Cd. Mensup Sk. Yavuz Mutlu Plaza No:1 Kat:1 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Telefon : 0 (216) 693 23 23

Faks       : 0 (216) 404 10 58 

Web       : www.greenmall.com.tr


1.2.Alıcı

Ad Soyad :

Adres       :

Telefon    :

E-mail      :

Madde 2 – Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.greenmall.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, satışa konu ürünün/malzemenin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/malzeme sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.greenmall.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 
Madde 3 – Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürünlerin/malzemelerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti doğru ve eksiksiz olmalıdır. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlar da doğabilecek zararları ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluğu ALICI kabul etmiş sayılır. Bu konuyla ilgili SATICI’ya yansıtılacak her türlü durum ALICI’ya aittir.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 

Madde 4 – Genel Hükümler

4.1.ALICI sözleşme konusu ürünlerin/malzemelerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli olan onayları verdiğini beyan eder.

4.2.Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. SATICI belirtilen mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti ya da ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü/malzemeyi sözleşme süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/malzemenin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde ALICI’ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI’nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlemi e-posta aracılığı ile ALICI’ya bildirir. Ancak ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3.Sözleşme konusu ürün/malzeme ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise teslim alacak olan kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4.SATICI 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşme konusu ürünleri/malzemeleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

4.5.Sözleşme konusu ürünün/malzemenin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/malzemenin bedeli ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/malzemenin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

4.6.Ürünün/malzemenin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun, ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI kendisine veya işbu sözleşmede belirttiği kişi veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünü 3(üç) iş günü içinde SATICI’ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI’ya aittir. 

4.7.ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin/malzemelerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılabilmesi için ilgili ürünler/malzemeler SATICI’ya, ALICI’nın teslim aldığı tarihten başlayarak 30(otuz) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 30(otuz) günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.

Madde 5 – Cayma Hakkı

ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkı ve satış sözleşmesine ilişkin bildirimler SATICI’ya ait iletişim kanallarına ve/veya www.greenmall.com.tr  ‘ye gönderilecektir. 

Cayma hakkının kullanılması için, süresi içerisinde (14 gün) SATICI’ya bu hakkını kullanacağı hususunda bildirimde bulunması şarttır.  

ALICI cayma hakkını kullanacağından itibaren en geç 14 gün içerisinde ürün/malzemeyi SATICI’ya gönderir. 

 • Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün/malzeme kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ve/veya ürün/malzeme ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin/malzemelerin de eksiksiz ve hasarsız olarak teslim eder.
 • Ürün/malzeme SATICI’ya iade edilirken ALICI’ya gönderilmiş olan orijinal irsaliyenin ve faturanın ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. 
 • ALICI cayma hakkını kullanacağı ürün/malzemeyi SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği taktirde kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ancak ALICI’nın cayma hakkını kullanacağı ürünü/malzemeyi SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında herhangi bir kargo şirketi ile göndermesi halinde kargo bedeli ALICI’ya aittir ve de ürünün/malzemenin uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.
 • Cayma hakkı süresi ürünün/malzemenin ALICI’ya tesliminden sonra başlar.
 • ALICI’nın SATICI’dan istekleri ve/veya onun kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlattığı ürünler/malzemeler için cayma hakkı söz konusu değildir.  
 • ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI ürünün/malzemenin ve de irsaliye ile faturasının kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10(on) gün içerisinde söz konusu almış olduğu toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
 • Teslim alınan ürünün/malzemenin değerinin azalması veya iadesini imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değerinin azalması veya söz konusu ürünün/malzemenin iadesinin imkansızlaşması ALICI’dan kaynaklanıyorsa, SATICI’ya ürünün/malzemenin değerini veya değerindeki azalmayı ödemekle yükümlüdür.
 • Sehven alınan ürünler/malzemeler için iade süresi 7(yedi) gündür. Bu süre içerisinde orijinal ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve de tahrip edilmemiş ürünlerin/malzemelerin iadesi kabul edilir. Sehven alınan ürünün/malzemenin ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma vesair durumlar tespit edildiği hallerde, sonuç olarak ürünün/malzemenin ALICI’ya teslim edildiği andaki haliyle iade edilmemesi durumunda iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
 • Ürünün/malzemenin iade edilmesi ile ilgili bilgi SATICI’dan alındıktan sonra ürün/malzeme fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan kargo şirketi kanalıyla SATICI’ya ulaştırılmalıdır. SATICI’ya ulaşan iade ürün/malzeme bu sözleşmede verilen koşulları sağladığı taktirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI’nın kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.
 • Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmış ise kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır;
 • ALICI ürünü kaç taksit ile satınalma talebinde iletmiş ise, banka ALICI’ya geri ödemelerini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürünün/malzemenin bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka cihazlarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemeleri için talep edilen iade tutarları taksitli olarak ALICI’nın hesaplarına banka tarafından aktarılır.
 • ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihi çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satış taksitleri bittikten sonra alacaktır.
 • Kredi kartı ile alınmış olan ürünün/malzemenin iadesi durumunda SATICI banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. 
 • SATICI ürünün/malzemenin iadesi söz konusu olduğu durumlarda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereği ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.


Madde 6 – Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

SATICI, sistem hatalarından dolayı meydana gelen fiyat yanlışlıklarından dolayı sorumlu değildir. Bu kapsamda internet sitesine yasa dışı yollardan yapılacak olan müdahalelerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Bu tür durumlarda ALICI, SATICI’dan hak iddaasında bulunamaz. 

www.greenmall.com.tr ‘den kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından tahsilatın yapıldığı ya da havalenin/eft nin banka hesaplarına ulaştığı andır. Ödemeli gönderim ya da posta çeki gibi ödeme araçları için mutlaka önceden müşteri hizmetleri ile görüşülmesi gerekmektedir.

Madde 7 – Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen sorumlulukları mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

Madde 8 – Sipariş İş Akış Prosedürü

Siparişi verilen ürünlerin KDV dahil TL tutarları (Taksitli işlemlerde, taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra ilgili banka kartının cihazı üzerinden işleme alınır. Daha sonra ALICI’ya sipariş onayı ile ilgili e-mail gönderilir. Sipariş onay e-maili gönderilmeden sevkiyat gerçekleştirilmez.

Süreçte herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği iletişim kanallarından biri ya da birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. 

İstisnai olarak sözleşme konusu ürünün/malzemenin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilir. Bu gibi durumlarda eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün/malzeme gönderilebilir ya da ürünün/malzemenin stoklara girmesi beklenebilir veya sipariş tamamen iptal edilebilir.

Ürünün/malzemenin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel en geç 10 (on) gün içerisinde iade edilerek sözleşmesi iptal edilir.

 

 

Madde 8 – Ödeme İş Akış Prosedürü

İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI’lar için havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemelerde ALICI kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa banka hesabına geçme tarihi dikkate alınacaktır. Ancak havale veya EFT yaparken gönderen bilgileri ile fatura bilgilerinin aynı olması ve de sipariş numarasının yazılması gerekmektedir.

Ürünün/malzemenin tesliminden sonra kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka ya da finans kuruluşunun ürün/malzeme bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olan ürünü/malzemeyi 10(on) gün içerisinde SATICI’ya göndermesi zorunlu olup bu tür durumlarda kargo giderleri ALICI’ya aittir.

Kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih eden ALICI’lar ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini yürürlükte bulunan banka ile ALICI arasındaki “kredi kartı sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 9 – Sevkiyat ve Teslimat İş Akış Prosedürü

Sipariş onay e-mailinin gönderilmesi ile birlikte ürün/malzeme SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine 3 (üç) iş günü (Pazartesi-Cuma) içerisinde teslim edilir. Teslimat adresinin, Kavacık/İstanbul‘a uzaklığına göre kargo şirketi 1-3 iş günü içerisinde siparişi ALICI’ya ulaştırır.

ALICI’nın istekleri ve/veya onun kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ürünlerin/malzemelerin teslim süreleri üretim zamanına göre farklılıklar göstermekte olduğundan bu tür ürünlerin/malzemeleri sevkiyat ve teslimat bilgileri ile ilgili bilgiler ürün sayfalarında belirtilmiştir.

Sevkiyat ve teslimatlar da herhangi bir aksaklık olmaması için ALICI üyelik bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. Resmi tatil günlerinde sevkiyat ve teslimat yapılmamaktadır.

İnternet sitemiz (www.greenmall.com.tr) online alışveriş sitesi olup aynı anda birden çok kişiye alışveriş imkanı tanıdığından seyrekte olsa ALICI’ların aynı ürünü alması söz konusu olabilir. Bu durumda ürün/malzeme stoklarını etkileyeceğinden dolayı ödemesini yapmış olduğunuz ürün/malzeme eğer stoklarımızda kalmamış ise en az 4 (dört) gün en fazla 30(otuz) gün bekleme süresi vardır. Şayet bu süreler arasında ürün/malzeme ALICI’ya ulaştırılamazsa yaptığı ödeme kendisine iade edilir.


Madde 10 – Gizlilik

ALICI tarafından işbu sözleşmede yer alan iletişim bilgileri ile ödeme yapıldığından, SATICI tarafından sahip olunan bu bilgilerin 3.şahıslarla paylaşılmaması esastır.

Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve sonrasında sistemden silinir ve kesinlikle saklanmaz.

ALICI’ya ait iletişim bilgileri yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Dönemsel kampanya bilgileri, promosyon bilgileri ve yeni ürünler hakkında bilgiler ALICI’nın onayı olmadan gönderilmez.


Madde 11 – Uyuşmazlıklar

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereği İl/ilçe Tüketici hakem heyetleri ve/veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

Bülten