ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkı ve satış sözleşmesine ilişkin bildirimler SATICI’ya ait iletişim kanallarına ve/veya www.greenmall.com.tr  ‘ye gönderilecektir. 

Cayma hakkının kullanılması için, süresi içerisinde (14 gün) SATICI’ya bu hakkını kullanacağı hususunda bildirimde bulunması şarttır.  

ALICI cayma hakkını kullanacağından itibaren en geç 14 gün içerisinde ürün/malzemeyi SATICI’ya gönderir. 

Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün/malzeme kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ve/veya ürün/malzeme ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin/malzemelerin de eksiksiz ve hasarsız olarak teslim eder.

Ürün/malzeme SATICI’ya iade edilirken ALICI’ya gönderilmiş olan orijinal irsaliyenin ve faturanın ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. 

ALICI cayma hakkını kullanacağı ürün/malzemeyi SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği taktirde kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ancak ALICI’nın cayma hakkını kullanacağı ürünü/malzemeyi SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında herhangi bir kargo şirketi ile göndermesi halinde kargo bedeli ALICI’ya aittir ve de ürünün/malzemenin uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

Cayma hakkı süresi ürünün/malzemenin ALICI’ya tesliminden sonra başlar.

ALICI’nın SATICI’dan istekleri ve/veya onun kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlattığı ürünler/malzemeler için cayma hakkı söz konusu değildir.  

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI ürünün/malzemenin ve de irsaliye ile faturasının kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10(on) gün içerisinde söz konusu almış olduğu toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

Teslim alınan ürünün/malzemenin değerinin azalması veya iadesini imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değerinin azalması veya söz konusu ürünün/malzemenin iadesinin imkansızlaşması ALICI’dan kaynaklanıyorsa, SATICI’ya ürünün/malzemenin değerini veya değerindeki azalmayı ödemekle yükümlüdür.

Sehven alınan ürünler/malzemeler için iade süresi 7(yedi) gündür. Bu süre içerisinde orijinal ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve de tahrip edilmemiş ürünlerin/malzemelerin iadesi kabul edilir. Sehven alınan ürünün/malzemenin ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma vesair durumlar tespit edildiği hallerde, sonuç olarak ürünün/malzemenin ALICI’ya teslim edildiği andaki haliyle iade edilmemesi durumunda iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürünün/malzemenin iade edilmesi ile ilgili bilgi SATICI’dan alındıktan sonra ürün/malzeme fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan kargo şirketi kanalıyla SATICI’ya ulaştırılmalıdır. SATICI’ya ulaşan iade ürün/malzeme bu sözleşmede verilen koşulları sağladığı taktirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI’nın kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmış ise kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır;

ALICI ürünü kaç taksit ile satınalma talebinde iletmiş ise, banka ALICI’ya geri ödemelerini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürünün/malzemenin bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka cihazlarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemeleri için talep edilen iade tutarları taksitli olarak ALICI’nın hesaplarına banka tarafından aktarılır.

ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihi çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satış taksitleri bittikten sonra alacaktır.

Kredi kartı ile alınmış olan ürünün/malzemenin iadesi durumunda SATICI banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. 

SATICI ürünün/malzemenin iadesi söz konusu olduğu durumlarda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereği ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

 

Bülten